Phone 503 624 820

W niniejszej Polityce Prywatności zawarte są na stałe do dyspozycji użytkowników wszystkie informacje, z którymi będą się mogli w dowolnej chwili zapoznać, a ponadto znajdą w niej również informacje dotyczące każdego rodzaju przetwarzania danych osobowych, w zależności od sposobu interakcji ze stroną internetową.

1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.skylap.pl są przetwarzane przez Michała Cimocha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Skylap z siedzibą w Olsztynie (10-728) przy ul. Świetlistej 4a, NIP 739-352-37-95, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO). Dane osobowe, które są powierzane, w szczególności imię i adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są: w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną i w celu odpowiedzi na składane przez Państwa zapytania oraz odpowiedzi na komentarze pozostawiane na blogu strony. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz może uniemożliwić kontakt. Informacje podane na blogu są przez nas wykorzystywane do możliwego kontaktu z Państwem oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas usług do Państwa potrzeb i zainteresowań.

2. Zasady bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

3. Informacje techniczne nt. plików cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa, aplikacja lub inna platforma przechowuje na komputerze, tablecie, smartfonie lub innym podobnym urządzeniu, z informacjami o przeglądaniu lub korzystaniu przez użytkownika z danych treści, na przykład tag identyfikujący urządzenie. Pliki cookie są niezbędne na przykład w celu ułatwienia nawigacji i poznania sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję ze stronami, aby można było je ulepszać. Są również bardzo przydatne, aby móc oferować reklamy zgodnie z preferencjami użytkownika, a także w innych celach, które zostaną szczegółowo opisane poniżej. Pliki cookie nie szkodzą Państwa komputerowi ani urządzeniu.

To wyjaśnienie stanowi ogólny przykład tego, co oznaczają pliki cookie, wyłącznie w celach informacyjnych. Pliki cookie, których używamy na skylap.pl, są szczegółowo opisane w panelu ustawień plików cookie dostępnym na naszej stronie.

Rodzaje plików cookie, które mogą być używane w środowisku online:

 • W zależności od właściciela plików cookie można je podzielić na:

Własne pliki cookie: Są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego wydawcę i w której oferowana jest platforma lub usługa żądana przez użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich: Są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez wydawcę, ale przez inny podmiot przetwarzający dane pozyskane za pomocą plików cookie.

 • W zależności od celu stosowania plików cookie można je podzielić na:

Niezbędne (techniczne) pliki cookie: Pliki cookie, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie strony internetowej, platformy lub aplikacji oraz korzystanie z różnych opcji lub usług w nich dostępnych. Przykładowo: kontrolowanie ruchu, identyfikacja danych lub sesji, dostęp do sekcji lub treści ograniczonego dostępu, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, realizacja procesu zakupu zamówienia, zarządzanie płatnościami, kontrola nadużyć związanych z bezpieczeństwem usługi, korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas nawigacji, dokonywanie zgłoszenia rejestracyjnego lub udział w wydarzeniu, przechowywanie treści do emisji wideo lub dźwięku, włączanie treści dynamicznych (na przykład animacja wczytywania tekstu lub obrazu) lub udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych. Techniczne pliki cookie, które są absolutnie niezbędne, są pobierane domyślnie, gdy umożliwiają wyświetlanie strony internetowej lub świadczenie usługi żądanej przez użytkownika. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiające personalizację: Te pliki cookie są niezbędne do zachowania informacji, aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do usługi lub strony z określonymi indywidualnymi funkcjami, które mogą być inne niż w przypadku pozostałych użytkowników. Przykładami mogą być język, liczba wyświetlanych wyników, gdy użytkownik uruchamia wyszukiwanie, wygląd lub zawartość usługi w oparciu o typ używanej przeglądarki lub region, z którego uzyskuje się dostęp do usługi itp. Brak akceptacji plików cookie może spowodować powolne działanie strony internetowej lub źle dostosowane rekomendacje.

Analityczne pliki cookie: Są to pliki, które pozwalają na ilościowe określenie liczby użytkowników, odwiedzanych sekcji na stronie i sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą z nią w interakcję w celu przeprowadzenia pomiaru i analizy statystycznej korzystania z niej przez użytkowników oraz wprowadzenia ulepszeń opartych na analizie danych dotyczących użytkowania strony lub usługi przez użytkowników. Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Behawioralne (reklamowe) pliki cookie: Są to pliki, które przechowują informacje o zachowaniu użytkowników uzyskane dzięki ciągłej obserwacji ich nawyków przeglądania, co pozwala na opracowanie na ich podstawie określonego profilu wyświetlania reklam. Te pliki cookie umożliwiają zarządzanie w najbardziej efektywny sposób przestrzeniami reklamowymi. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nieklasyfikowane pliki cookie: Są to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

Głównym celem naszych plików cookie jest zapewnienie wygodniejszego i wydajniejszego przeglądania strony internetowej. Służą one na przykład do zapamiętywania Twoich preferencji (języka) podczas nawigacji i podczas przyszłych wizyt. Używamy również naszych plików cookie do ciągłego ulepszania naszych usług.

Informacje gromadzone w plikach cookie pozwalają nam również ulepszać naszą stronę internetową poprzez szacowanie danych statystycznych i wzorców użytkowania (liczba odwiedzin, najczęściej odwiedzane sekcje, czas wizyty itp.). W każdym razie w używanych przez nas plikach cookie nigdy nie przechowujemy poufnych informacji.

Zarządzanie wykorzystaniem plików cookie na stronie skylap.pl

W panelu konfiguracyjnym plików cookie dostępnym w każdej chwili na naszej stronie internetowej znajdują się wszelkie informacje na temat plików cookie używanych przez tę stronę, wraz z informacją o celu, czasie trwania i zarządzaniu (własnym lub przez osoby trzecie) każdym z nich, aby można było zarządzać aktywacją i dezaktywacją korzystania z tych plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne do działania strony internetowej.

Alternatywnie, jeśli przeglądają Państwo Internet, można wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce. Pokazujemy, jak to zrobić w najpopularniejszych przeglądarkach:

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plików-cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari https://support.apple.com/pl-pl/105082

Z możliwości uniknięcia korzystania z plików cookie można skorzystać w każdej chwili.

Należy pamiętać, że zarówno zarządzanie panelem konfiguracji plików cookie, jak i opcja odrzucania plików cookie są specyficzne dla każdej przeglądarki, z której korzystamy. Dlatego, jeśli zdecydują się Państwo skonfigurować pliki cookie w jeden sposób na jednym urządzeniu i chcą, aby ten wybór miał zastosowanie na innym urządzeniu, to należy aktywować tę samą opcję dla tego innego urządzenia.

W ramach dodatkowego kroku, w odniesieniu do plików cookie stron trzecich, w celu dostarczania reklam opartych na Państwa zainteresowaniach, należy pamiętać, że niektóre strony trzecie mogą być członkami samoregulacyjnych behawioralnych programów reklamowych online, które udostępniają odpowiednie opcje rezygnacji np.:

Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Informacje przechowywane w plikach cookie naszej strony są wykorzystywane wyłącznie przez nas, z wyjątkiem tych określonych jako „Pliki cookie stron trzecich”, które są używane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne w celu świadczenia nam usług mających na celu ulepszanie naszych usług i doświadczeń użytkownika podczas przeglądania naszej strony. Więcej informacji znajduje się w panelu konfiguracyjnym plików cookie dostępnym w każdej chwili na naszej stronie.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes – musimy być w stanie prowadzić statystyki naszej strony, a kiedy się z nami Państwo skontaktujecie, musimy być w stanie odpowiedzieć na Państwa wiadomość.

Dobrowolna, świadoma zgoda – przy ustawieniach w panelu konfiguracyjnym plików cookie.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Mogą Państwo w każdym czasie:

 • Wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
 • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • Żądać od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Żądać eksportu swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Skylap będzie przechowywał dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla wypełnienia celu przetwarzania lub w przypadku plików cookie odmówi zgody poprzez odpowiednie zmiany w ustawieniach plików cookie w panelu konfiguracyjnym (do zarządzania zgodami plików cookie).

6. Udostępnianie danych osobowych

Skylap może udostępniać dane osobowe firmom trzecim świadczącym usługi dla Skylap w celu świadczenia usług dla użytkowników końcowych. Ci usługodawcy będą tylko wykorzystywać dane osobowe w celu w jakim zostały zebrane oraz w celu świadczenia usług dla Skylap (np. dostawcom usług technologicznych i analitycznych, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą, takim jak portale społecznościowe).

Udostępnienie danych osobowych organom władz i administracji publicznej może nastąpić tylko w przypadku wymaganym przez prawo.

W celu jak największej skuteczności świadczonej usługi, niektórzy z wymienionych usługodawców mają siedzibę w krajach położonych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu panującego w Unii Europejskiej. W takich przypadkach, informujemy użytkownika o przekazywaniu jego danych z odpowiednimi gwarancjami i zawsze z zapewnieniem bezpieczeństwa jego danych, korzystając z najstosowniejszych narzędzi do międzynarodowego przesyłania danych, na przykład Standardowych klauzul umownych i odpowiednich środków uzupełniających.

7. Zmiany niniejszej polityki

Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, wedle naszego uznania. Najnowsza wersja polityki jest dostępna na stronie skylap.pl lub na żądanie w każdym czasie. Zalecamy użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności, na wypadek gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na naszej stronie internetowej.

8. Informacja kontaktowa

W sprawach dotyczących polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z biurem: kontakt@skylap.pl.